Zasieki magazynowe – co przechowuje się w zasiekach?
linkedin
2024.02.19

Zasieki magazynowe – co przechowuje się w zasiekach?

Wszelkiego rodzaju magazyny spełniają jeden podstawowy cel – służą do przechowywania różnorodnych towarów. Należy przy tym pamiętać, że często, zwłaszcza w dużych magazynach, zachodzi konieczność składowania zapasów odznaczających się różnymi właściwościami fizycznymi. Mówimy tu o towarach stałych, sypkich czy ciekłych i każde z nich mają swoją specyfikę i wymagania dotyczące warunków magazynowania.

Oprócz tego należy wspomnieć, że magazyn jest miejscem, w którym odbywa się wiele procesów jednocześnie, związanych z przyjęciem towaru, jego kompletowaniem i wydawaniem, segregacją, przemieszczaniem itp. Biorąc pod uwagę wszystko powyższe, konieczne jest wyposażenie magazynu w elementy infrastruktury, które maksymalnie usprawnią pracę. Jednym z nich są tzw. zasieki magazynowe, o których nieco więcej opowiemy w niniejszym artykule.

Do czego służą zasieki magazynowe?

Kiedy myślimy o zasiekach, pierwsze na myśl przychodzą nam kolczaste konstrukcje, które służą do utrudnienia dostępu do pewnych strzeżonych obiektów czy stref. Jednakże zasieki magazynowe, które wraz z podkładami tworzą zręby istotnej infrastruktury magazynowej, niewiele mają wspólnego z tym wyobrażeniem. Jedyną cechą wspólną może być swoista „szkieletowa” konstrukcja (zwłaszcza w wydaniu ażurowym), która w charakterystyczny sposób wypełnia przestrzeń.

A zatem czym są i do czego służą zasieki magazynowe? Wedle ogólnie przyjętej definicji są to pionowe, półotwarte przegrody, które na stałe lub czasowo są przymocowane do podłoża, jednakże w żaden sposób nie są spięte z sufitem. Można rzec, że to rodzaj pionowych ścian oporowych (ażurowych, litych lub belkowych), których zadaniem jest zapobieganie przemieszczaniu się i rozsypywaniu magazynowanych towarów. Nie są to typowe regały, jednak spełniają nieco podobną funkcję.

Jakie wyróżniamy rodzaje zasieków magazynowych?

Kiedy już wiemy, do czego służą zasieki magazynowe, czas przyjrzeć im się nieco bliżej i podzielić je ze względu na strukturę. Jeśli chodzi o elementy konstrukcyjne, wyróżniamy zasieki magazynowe:

  • zasieki jednokomorowe – wyróżniają się posiadaniem dwóch przegród ograniczających obszar składowania znajdujących się naprzeciwko siebie (jeśli chodzi o dostęp do zapasów, możliwy jest on z jednej strony lub dwóch stron – wtedy mówimy o tzw. zasiekach magazynowych jednokomorowych jednostronnych lub dwustronnych);
  • zasieki wielokomorowe – jak sama nazwa wskazuje, składają się z większej liczby przegród (przynajmniej trzech), tworząc rząd zasiek – one także mogą mieć dostęp z jednej lub dwóch stron, a także tworzyć równoległe względem siebie rzędy, stykające się ścianą tylną (zasieki magazynowe dwurzędowe),
  • zasieki specjalizowane – wyposażone w dodatkowe elementy, których zadaniem jest ochrona towarów składowanych luzem, zwłaszcza w kontekście strat jakościowych i ilościowych (mogą też zawierać zabezpieczenia, uniemożliwiające przedostanie się do towarów osobom nieupoważnionym – często wykorzystuje się je w przypadku takich dóbr jak biżuteria czy amunicja).

Co przechowuje się w zasiekach magazynowych i gdzie się je stosuje?

Jak łatwo wywnioskować z powyższych akapitów, w zasiekach magazynowych można składować różnorodne towary – zarówno stałe, sypkie, składowane na paletach, jak i te szczególnie cenne. Wszystko zależy od tego, jak dana przestrzeń zostanie zaprojektowana i zabezpieczona – a możliwości konfiguracji zasiek magazynowych jest naprawdę dużo. Mogą być one montowane wszędzie tam, gdzie konieczne jest dodatkowe zabezpieczenie towarów, również takich jak te kawałkowane czy bryłowe kruszywa. Ich niewątpliwą zaletą jest niski koszt instalacji i swobodny dostęp do zapasów.

See our other articles