Opłacalność magazynu na wynajem? Dlaczego lepiej wynająć niż budować?
linkedin
2023.09.28

Opłacalność magazynu na wynajem? Dlaczego lepiej wynająć niż budować?

Budowa własnego magazynu to poważna inwestycja – począwszy od zakupu działki, po dostosowanie całej przestrzeni pod konkretne wymagania składowanych produktów, a na personelu, bezpieczeństwie i obsłudze centrum logistycznego skończywszy. Czy zatem magazyn na wynajem w dłuższej perspektywie jest opłacalną alternatywą?

Wielu przedsiębiorców zadaje sobie pytanie „Czy magazyn na wynajem się opłaca?”. Na pewno twierdząco można tutaj odpowiedzieć w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw. Tylko duże organizacje z ugruntowaną pozycją rynkową oraz odpowiednią rezerwą kapitałową na inwestycje, mogą pozwolić sobie na budowę własnego magazynu. Poznaj najważniejsze korzyści związane z opłacalnością magazynu na wynajem dla średnich i małych przedsiębiorstw.

1. Wysoka mobilność

 

Współczesne realia biznesowe wymagają elastyczności i szybkiego dostosowywania się do zmian rynkowych. Wynajmując magazyn, ogranicza nas jedynie okres wypowiedzenia umowy, a to z kolei pozwala na łatwe przeniesienie centrum logistycznego do innego miejsca, gdzie np. pojawi się możliwość lepszego dostępu do siły roboczej czy też nowe okazje związane z logistyką czy eksportem towarów. Wysoka opłacalność magazynu na wynajem to także możliwość dywersyfikacji i płynnego rozwoju biznesu w wielu miejscach jednocześnie. W przypadku wynajmu magazynu nie ogranicza nas jeden magazyn centralny – biznes może z łatwością dywersyfikować dostawy oraz otwierać np. nowe punkty przeładunkowe w całym kraju, tym samym dynamiczne reagować na popytowe bodźce rynkowe.

Takiego komfortu nie gwarantuje natomiast posiadanie własnego magazynu, który może być w wielu przypadkach przeszkodą do rozwoju biznesu – przeniesienie magazynowania w nowe miejsce w takim przypadku jest czasochłonnym i skomplikowanym procesem, a dostosowywanie się do zmian rynkowych o wiele trudniejsze.

2. Outsourcing usług magazynowych = ograniczenie kosztów

 

Opłacalność magazynu na wynajem to przede wszystkim optymalizacja kosztów stałych. Wynajmując magazyn u pośrednika, często „w pakiecie” przedsiębiorca ma dostęp do wykwalifikowanego personelu – managerów, magazynierów logistyków, ochroniarzy itp. Wynajmując magazyn możemy w łatwy sposób scedować zapewnienie płynności procesów logistyczno-magazynowych na zewnętrznych partnerów biznesowych. Przedsiębiorca nie musi tutaj martwić się o przepisy BHP, zatrudnienie, czy rotację pracowników.

Opłacalność magazynów na wynajem pozwala na stopniową i pożądaną przez biznes maksymalizację zysków, co jest o wiele trudniejsze do osiągnięcia w przypadku posiadania własnej powierzchni magazynowej, która generuje określone koszty na stałym poziomie. We własnym i samodzielnie zarządzanym magazynie wszystkie stanowiska trzeba obsadzić pracownikami, których najpierw trzeba znaleźć, potem przeszkolić, a następnie dbać o warunki pracy i płace, aby zachować ciągłość procesów.

To samo tyczy się optymalizacji kosztów związanych z rozwojem infrastruktury – każdy własny magazyn wymaga okresowych przeglądów technicznych oraz niezbędnych inwestycji, które umożliwiają bezproblemowe składowanie zróżnicowanych produktów w bezpiecznych i optymalnych warunkach. Koszty te „odpadają” w przypadku magazynu na wynajem.

3. Niższe ryzyko inwestycyjne

 

Magazyn na wynajem to także zdecydowanie niższe ryzyko inwestycyjne w przypadku, gdy na skutek nagłego kryzysu, biznes zaczyna tracić rentowność. Przestrzeń magazynową na wynajem można łatwo zredukować do minimum, a „na dno” nie pociągną nas także koszty stałe w postaci wypłat dla pracowników na etatach czy coś tak prozaicznego, jak opłaty za media. Magazyn na wynajem to elastyczne rozwiązanie, które pozwala na lepszą adaptację zgodnie ze strategią rezyliencji, czyli biznesu odpornego na kolejne kryzysy, których w ostatnich latach nie brakowało.

Reasumując, opłacalność magazynu dla wynajem dla małych i średnich przedsiębiorstw jest wysoka oraz jest to rozwiązanie polecane i rekomendowane przez ekspertów z branży magazynowo-logistycznej.

 

See our other articles