Audyt logistyczny magazynu – jak i kiedy go przeprowadzić?
linkedin
2023.03.03

Audyt logistyczny magazynu – jak i kiedy go przeprowadzić?

Audyt logistyczny ma na celu zweryfikowanie efektywności procesów magazynowo-logistycznych oraz wskazanie elementów, które można poprawić. Audyt procesów logistycznych może także doprowadzić do istotnych wniosków, np. konieczności zmiany lokalizacji lub też powiększenia powierzchni magazynowej. Dowiedz się, w jakich przypadkach warto przeprowadzić audyt logistyczny oraz jakie dokładnie elementy są brane pod uwagę podczas jego przeprowadzania.

Audyt w obiektach magazynowych polega na kompleksowej analizie funkcjonowania centrum logistycznego. Wyniki analizy pozwalają na lepsze zaplanowanie procesów logistycznych, co przekłada się na efektywniejsze wykorzystanie zasobów i maksymalizację zysku.

Tego typu działania z reguły są przeprowadzane przez zewnętrzną firmę doradczą lub też wyspecjalizowaną, wewnętrzną komórkę w danej organizacji. Zasadniczo audyt magazynu składa się z dwóch najważniejszych części, które są wykonywane przez audytora.

Analityczna część audytu logistycznego magazynu

Audyt rozpoczyna się od analizy sytuacji zastanej. W tym celu niezbędne jest zebranie jak największej ilości danych dotyczącej powierzchni magazynowej oraz procesów logistycznych. Z reguły, aby pozyskać materiał, audytor udaje się na wizję lokalną do magazynu i przeprowadza wywiady z magazynierami oraz osobami zarządzającymi obiektem.

Dzięki pogłębionym wywiadom audytor uzyskuje cenny materiał badawczy, który pochodzi od pracowników z różnego szczebla, dając całościowy obraz sytuacji.  Audytor gromadzi dzięki temu dane jakościowe, pozyskane na podstawie przeprowadzonych wywiadów, jak i ilościowo-operacyjne, udostępnione przez kompetentne do tego osoby.

Prawidłowo zrealizowana część analityczna powinna finalnie zawierać:

  • zanalizowane wywiady,
  • pełną dokumentację magazynową wraz z informacjami o infrastrukturze obiektu,
  • kluczowe wskaźniki efektywnościowe (KPI), dot. np. wydajności pracy,
  • opisane i zanalizowane procedury magazynowe.

Dzięki kompleksowemu zebraniu wystarczającej ilości danych audytor może przejść do kolejnego etapu, czyli części doradczej.

Doradcza część audytu logistycznego magazynu

Całościowy obraz funkcjonowania centrum logistycznego pozwala audytorowi na sformułowanie pierwszych wniosków i usprawnień. Z reguły na „pierwszy ogień” idzie organizacja przestrzeni magazynowej. Audytor może tutaj zaproponować np. podział na strefy, które udrożnią ciągi komunikacyjne. Rekomendacje mogą także dotyczyć zmiany infrastruktury magazynowej, tj. typów nośników czy systemów składowania.

Kolejnym, istotnym elementem doradczej części audytu logistycznego, są rekomendacje dotyczące organizacji pracy, z wyszczególnieniem stref pakowania, transportu wewnętrznego, czy systemów typu WMS (Warehouse Management System). To najważniejsze „ogniwo” audytu logistycznego magazynu. Audytor może tutaj wskazać najwięcej aspektów, które wymagają usprawnienia.

Czy warto skorzystać z audytu logistycznego magazynu?

Audyt warto uwzględnić jako rozwiązanie cykliczne, niekoniecznie zlecane firmie zewnętrznej w momencie, gdy problemy związane z funkcjonowaniem przestrzeni logistycznej zaczynają być coraz bardziej kłopotliwe. Audyt pozwala na optymalizację procesów bez względu na kondycję powierzchni magazynowej i jest zalecany jako rozwiązanie stałe, a nie doraźne. Konsekwencją audytu może być także rekomendacja zmiany powierzchni magazynowej, która np. przestaje spełniać określone funkcje.

Jeśli w wyniku audytu logistycznego zaczynasz rozglądać się za alternatywnym centrum logistycznym, sprawdź jakie kryteria wyboru magazynu powinieneś uwzględnić w pierwszej kolejności.

See our other articles