Trendy w logistyce na 2023 rok
linkedin
2023.03.27

Trendy w logistyce na 2023 rok

Jednymi z najważniejszych trendów w branży logistycznej w 2023 roku są multisourcing oraz multishoring, wpisane w szerszy kontekst dywersyfikacji. Dowiedz się więcej o tych oraz innych kluczowych trendach, które zdefiniują kolejne lata rozwoju branży logistycznej.

Według przedstawicieli WHO w 2023 roku pandemia COVID-19 oficjalnie zostanie zakończona i przestanie stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego w skali globalnej. Symboliczne „zakończenie” pandemii nie kończy jednak problemów, z którymi boryka się od wybuchu epidemii branża logistyczna oraz inne gałęzie światowej gospodarki. Przełom roku 2022 i 2023 dla branży logistycznej mógłby być o wiele lepszy, charakterystyczny dla pokryzysowego odbicia. Niestety – na horyzoncie pojawiły się kolejne wstrząsy, takie jak konflikt za naszą wschodnią granicą.

 

Ze względu m.in. na wojnę w Ukrainie, szalejącą inflację i nieodtworzone po dziś dzień łańcuchy dostaw, najpewniejszym rynkowym wskaźnikiem jest niepewność. To właśnie w niestabilnym i niepewnym cieniu, powstają kolejne pomysły i rozwiązania, które mają pomóc uchronić się przed kolejnymi kryzysami. Nie inaczej jest z branżą logistyczną, która reaguje już teraz, czego efektem są kolejne trendy w branży logistycznej na rok 2023, które mają pomóc uodpornić ten sektor na kolejne wstrząsy.

1. Trendy w logistyce: kluczowy będzie multisorucing

 

Multisourcing jest jednym z tych trendów, który zyskał bardzo silnie w obecnym, niepewnym kontekście rynkowym. Model ten pozwala na jednoczesnej współpracy z wieloma firmami świadczącymi różne usługi logistyczne oraz indywidualny wybór podmiotu, który w danej chwili dysponuje najbardziej atrakcyjną ofertą i kompetencjami. Multisourcing zwiększa konkurencyjność pomiędzy podmiotami świadczącymi analogiczne usługi oraz stymuluje innowacje, co jest niezbędne w postpandemicznej rzeczywistości.

Można się więc spodziewać, że rok 2023 oraz kolejne lata będą upływały pod znakiem budowania przez duże podmioty bazy dostawców określonych usług. Trend multisourcingu wpisuje się szersze zjawisko dywersyfikacji, które pozytywnie wpływa na cenę, czas i jakość usług.

2. Trendy w logistyce: multishoring i blockchain

 

Multishoring to odmiana multisourcingu polegająca na zróżnicowaniu dostawców w ujęciu geograficznym. Decydujące znaczenie właśnie tego trendu ma uodpornić łańcuch dostaw na trudne do przewidzenia sytuacje w przyszłości. Branża logistyczna stara się wyciągnąć wnioski z pandemii, a multishoring jest kolejną próbą odpowiedzi na pokryzysowe strategie rozwoju.

Trwają także próby implementacji technologii blockchain, aby rejestrować informacje dotyczące transakcji, stanów surowcowych, magazynowych, czy wymiany łańcuchów dostaw, a to wszystko ma być dostarczane w tzw. nierozerwalnych blokach. Technologię tę przymierza się także do zastosowania na szerszą skalę w pozostałych procesach logistycznych.

3. Transformacje w branży logistycznej

 

Logistykę, tak samo jak pozostałe branże, czeka zielona transformacja. Na znaczeniu będą zyskiwać wszystkie rozwiązania i trendy w branży logistycznej (zielona logistyka), które będą mogły w skuteczny sposób obniżyć ślad węglowy. Presja klimatyczna wśród konsumentów jest coraz silniejsza i także od branży logistyczno-magazynowej oczekuje się tutaj samoregulacyjnej awangardy, która będzie wychodzić o krok dalej od regulacji Unii Europejskiej czy lokalnej legislacji danych rządów.

Rosnąć będzie zatem rola ekologicznych certyfikacji, oszczędności energii czy wdrażania na coraz większą skalę rozwiązań mających minimalizować spalanie paliw kopalnych podczas transportu (coraz ważniejsza rola samochodów elektrycznych na krótkich dystansach). Najbliższe lata, w tym 2023 rok, to okres zmian, wdrażania nowych rozwiązań i próby osiągnięcia stabilności w niepewnej sytuacji geopolitycznej, zwłaszcza w Europie Środkowo-Wschodniej.

W White Star Logistics podążamy za trendami w branży logistycznej oferując nowoczesne magazyny na wynajem. Zachęcamy do kontaktu!

See our other articles