System WMS w magazynach, czyli jak efektywnie zarządzać przestrzenią magazynową?
linkedin
2023.11.28

System WMS w magazynach, czyli jak efektywnie zarządzać przestrzenią magazynową?

WMS to program do zarządzania gospodarką magazynową w celu usprawnienia i optymalizacji szeregu procesów z zakresu przechowywania, zarządzania i przemieszczania towarów w magazynie.

WMS wymaga infrastruktury o odpowiednich parametrach, na którą składają się m.in. serwer, sieć internetowa oraz terminale magazynierów. Jego wdrożenie trwa zazwyczaj od 3 do 12 miesięcy, w zależności od zakresu projektu, stopnia skomplikowania struktury magazynu, jego wielkości, oddziałów itp. WMS może bowiem zarządzać kilkoma magazynami jednocześnie, np. magazynem centralnym, magazynem regionalnym i podległymi mu magazynami detalicznymi. Z tym wszystkim poradzi sobie Warehouse Management System.

Uniwersalny system zarządzania każdym magazynem

WMS to wyspecjalizowany program logistyczny przeznaczony do magazynów o różnych sposobach funkcjonowania oraz różnej wielkości. Jest uniwersalny i łatwo go dostosować do specyficznych potrzeb i wymogów. Można powiedzieć, że WMS jest niezbędnym puzzlem w układance stanowiącej strategię efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem. Niezależnie od tego, czy magazyn prowadzony jest przez firmę dystrybucyjną, produkcyjną czy przez operatora logistycznego.

Zalety WMS

System zarządzania magazynem sprawnie obsłuży wszystkie zachodzące w nim procesy, minimalizując ryzyko błędów, zwiększając wydajność procesów, pozwalając na redukcję kosztów oraz zapewniając szybką obsługę klientów. WMS można zintegrować z innymi systemami w łańcuchu dostaw. Pozwala to na sprawny przepływ danych w całym przedsiębiorstwie.

Program do zarządzania gospodarką magazynową WMS i jego funkcje

Przy przyjęciu towaru za pośrednictwem WMS, jego kontrola ilościowa i jakościowa dokonywana jest szybko i bezbłędnie. System ułatwia weryfikację zgodności dostawy z zamówieniem przesłanym z ERP. W WMS, podczas procesu przyjęcia towaru na stan, rejestrowane są jego cechy, właściwości i atrybuty logistyczne. Na tej podstawie umieszcza się przyjęty towar w określonej przez system lokalizacji. System umożliwia przyjęcie towaru: od producenta lub dostawcy, z innego magazynu oraz od klienta, który dokonuje zwrotu towaru. 

W przypadku zwrotu, system WMS często dokonuje blokady przyjmowanego towaru aż  do czasu przeprowadzenia kontroli jakościowej.Jeśli jej wynik jest pozytywny, WMS zwalnia blokadę i przesyła do systemu ERP informacje o możliwości ponownej sprzedaży towaru. Dane o ilości towaru aktualizowane są w WMS na bieżąco, co znacznie przyspiesza również proces inwentaryzacji.

WMS na podstawie szczegółowych danych dotyczących przyjętego towaru, takich jak: wymiary, numer serii, data ważności, potrafi określić, gdzie najlepiej towar umieścić. Zapewnia to sprawność procesów logistycznych oraz, w razie konieczności pilnego wycofania partii towaru z rynku, umożliwia szybką reakcję.

Integralną częścią WMS jest również obsługa cross-dockingu. WMS zarządza przyjęciem i wydaniem towaru pomiędzy dwoma środkami transportu. Unikamy wtedy  procesu składowania, co wpływa na efektywność pracy w magazynie.

Funkcją WMS jest również kontrola stanów magazynowych oraz usprawnienie kompletacji zamówień. Program podpowiada magazynierowi zoptymalizowaną ścieżkę kompletacji zamówionych przez klienta produktów, dzięki czemu proces przebiega sprawnie i niezwykle wydajnie.

Proces wydania i wysyłki paczek to kolejny proces zarządzany z poziomu WMS, a na jego końcu znajduje się zamawianie przesyłek kurierskich poprzez system jednym kliknięciem.

Nowoczesne systemy magazynowe WMS zarządzają również automatyką magazynową oraz kompleksami magazynów bezobsługowych.

Korzyści z wdrożenia systemu WMS

Nie ma nowoczesnego procesu magazynowania bez WMS. Inwestycja w oprogramowanie szybko się zwraca, ponieważ dzięki WMS następują: redukcja kosztów procesów, podniesienie efektywności i wydajności oraz poprawa obsługi klienta. Wszystko to wpływa na rozwój biznesu.

See our other articles