Wybór magazynu przez pryzmat składowanego towaru
linkedin
2023.07.24

Wybór magazynu przez pryzmat składowanego towaru

Decyzja o wynajęciu magazynu to istotny krok w funkcjonowaniu każdej firmy logistycznej lub produkcyjnej. Wiele czynników wpływa na ostateczny wybór, jednak jednym z najważniejszych jest rodzaj produktów w magazynie. To od nich zależy zarówno wyposażenie magazynu, jak i wymogi techniczne i regulacyjne, które musi on spełniać. To, co idealne dla jednego typu towarów, może być nieodpowiednie dla innego. Jak wybrać magazyn kierując się rodzajem produktu? Jakie czynniki należy wziąć pod uwagę? Oto kilka wskazówek.

Zrozumienie specyfiki produktów 

Pierwszym krokiem w procesie wyboru magazynu ze względu na rodzaj produktów jest dogłębne zrozumienie ich specyfiki. Wszystkie mają unikalne wymagania, które muszą być spełnione, aby zapewnić ich bezpieczeństwo i jakość. Towary można podzielić na kilka głównych kategorii, które determinują ich wymagania magazynowe: 

  • Produkty spożywcze – wymagają specjalnych warunków przechowywania, takich jak kontrolowana temperatura czy wilgotność, aby zachować ich świeżość i bezpieczeństwo. Wymagają też zazwyczaj szybszej rotacji i dostosowanego systemu zarządzania zapasami.  W tym przypadku najlepiej sprawdzą się magazyny handlowe. Najczęściej zlokalizowane bardzo blisko punktu sprzedaży (detalicznego bądź hurtowego). 
  • Materiały niebezpieczne – takie jak chemikalia czy materiały wybuchowe, które potrzebują specjalnych środków bezpieczeństwa zgodnych z rygorystycznymi przepisami. Odpowiednią przestrzenią jest magazyn ADR, który musi spełniać wszelkie przepisy prawa budowlanego i przeciwpożarowego. W magazynie ADR muszą być zainstalowane odpowiedni urządzenia sygnalizujące powstałe zagrożenia, środki neutralizujące, gaśnice, łączności dla pracowników i pierwszej pomocy. 
  • Elektronika – wymaga środków zapobiegających uszkodzeniom od elektrostatyki oraz odpowiedniej ochrony przed wilgotnością, a także systemów utrzymujących stałą temperaturę. Ze względu na gabaryty przechowywanych towarów warto zdecydować się na magazyn w pełni zautomatyzowany. 
  • Leki i produkty farmaceutyczne – muszą być przechowywane zgodnie z przepisami regulacyjnymi, które mogą obejmować kontrolę temperatury, wilgotności i oświetlenia. Farmaceutyki przechowywane są w odpowiednio przystosowanych technologicznie magazynach i hurtowniach. 
  • Wysokogabarytowe maszyny – wymagają więcej przestrzeni i specjalnego sprzętu do transportu. Ze względu specyfikę przechowywanych produktów, idealnym wyborem będę magazyny (centra) logistyczne.  

Lokalizacja magazynu a dostęp do rynków zbytu 

Kolejnym aspektem, który warto rozważyć przy wyborze magazynu, jest jego lokalizacja w kontekście dostępu do głównych rynków zbytu i źródeł surowców. Dla niektórych rodzajów produktów w magazynie, w szczególnie tych o krótkim terminie ważności lub dużych wymaganiach transportowych, bliskość do odbiorców może być kluczowym czynnikiem decydującym o wyborze magazynu.  

Równie ważna może być także bliskość portów, lotnisk czy terminali kolejowych, które mogą zapewnić szybki i efektywny transport towarów, szczególnie w przypadku logistyki zagranicznej. Lokalizacja magazynu powinna więc być starannie rozważona, biorąc pod uwagę zarówno rodzaj produktów przechowywanych w magazynie, jak i strategiczne cele biznesowe firmy. 

Dopasowanie infrastruktury magazynowej 

Klasa magazynu, a zarazem jego infrastruktura i wielkość powierzchni powinna być dostosowana do specyfiki produktu. Przed dokonaniem wyboru warto odpowiedzieć na trzy podstawowe pytania, które mogą okazać się pomocne w podjęciu decyzji. 

  1. Czy towar wymaga specjalnych regałów lub wyposażenia do jego obsługi? 
  2. Czy nasze towary wymagają specjalnego oznakowania lub środków bezpieczeństwa? 
  3. Czy magazyn jest wystarczająco duży, aby pomieścić wszystkie nasze produkty i jednocześnie umożliwić efektywne zarządzanie nimi? 

 

Wybór magazynu ze względu na rodzaj produktów i dopasowanie infrastruktury do specyfiki towaru jest kluczem do zapewnienia efektywnego i bezpiecznego przechowywania, a co za tym idzie prawidłowego prosperowania biznesu. 

Wymogi regulacyjne i zgodność z przepisami 

Niektóre rodzaje produktów w magazynie, takie jak żywność, chemikalia czy leki, są objęte szczególnymi przepisami dotyczącymi ich przechowywania. W takim przypadku musimy upewnić się, czy nasz magazyn spełnia te wymogi i jest w stanie dostarczyć odpowiednie dokumenty, które to potwierdzą. Musimy również pamiętać, że przepisy mogą ulec zmianie, dlatego warto zwrócić uwagę na możliwości adaptacji magazynu do przyszłych zmian w regulacjach, które mogą mieć wpływ na proces magazynowania produktów. 

Przyszłość magazynowania i ewolucja potrzeb 

Nawet najlepiej zaplanowany magazyn musi być podatny na modyfikacje związanie z nieustanie zmieniającymi się potrzebami i wymaganiami. Wraz z rozwojem technologicznym i zmianą wymagań rynkowych, rodzaj produktów w magazynie, może ulec zmianie. Dlatego ważne jest, aby wybrać magazynu ze względu na rodzaj produktów, z uwzględnieniem tego, by magazyn, który wybieramy, był elastyczny i mógł się dostosować do ewolucji potrzeb naszego biznesu, a także zmieniających się regulacji. 

Co więcej, warto zwrócić uwagę na rosnące znaczenie zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności ekologicznej. Coraz więcej firm bierze pod uwagę wpływ swojej działalności na środowisko i dąży do minimalizacji śladu ekologicznego. W tym kontekście wybór magazynu z certyfikatem BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) może być kluczowym elementem strategii biznesowej. 

Decyzja o wyborze magazynu to nie tylko kwestia ceny czy lokalizacji, ale przede wszystkim precyzyjnego dopasowania do potrzeb magazynowych towarów. Wybór magazynu ze względu na rodzaj produktów to klucz do dobrze prosperującego biznesu. Należy o tym pamiętać, planując proces wynajmu magazynu, aby zminimalizować ryzyko i maksymalizować korzyści. 

See our other articles