Systemy magazynowania – jakie są rodzaje składowania w magazynach?
linkedin
2023.12.18

Systemy magazynowanie – jakie są rodzaje składowania w magazynach?

Planując magazyn czy stojąc przed wyborem magazynu logistycznego dla przedsiębiorstwa, należy rozważyć kwestie techniki składowania. Sprawny system magazynowy to niższe koszty funkcjonowania firmy.

Wybierając magazyn trzeba zwrócić uwagę na to, by zapewnić warunki umożliwiające maksymalnie wydajną pracę i optymalizację wykorzystania powierzchni magazynowej. Istotne jest ulokowanie towaru w odpowiednich miejscach oraz opracowanie efektywnego sposobu wydawania towarów z magazynu.

Podział systemów magazynowania

Systemy magazynowe dzielą się na kategorie, według wielu różnych kryteriów i czynników.

Ze względu na różne metody składowania, dzielą się na:

  • statyczne – takie, w których stosuje się składowanie blokowe lub regałowe. Składowanie blokowe może odbywać się z wykorzystaniem systemów regałowych lub bez, wtedy towar magazynowany jest bezpośrednio na podłodze.
  • dynamiczne – wykorzystuje się w nich regały przepływowe lub karuzelowe. Dynamiczny system umożliwia szybkie przemieszczanie się towarów

Ze względu na wysokość magazyny dzielimy na:

  • magazyny niskiego składowania – takie, w których maksymalna wysokość przechowywania towaru nie przekracza 4,2 m.
  • magazyny średniego składowania – wysokość składowania jest w zakresie 4,2 – 7,2 m.
  • magazyny wysokiego składowania – wysokość składowania od 7,2 m. Takie magazyny wyposażone są najczęściej w wysokie regały, sięgające aż do sufitu. Pozwala to na maksymalne wykorzystanie przestrzeni. Infrastruktura najczęściej obejmuje urządzenia autonomiczne wykorzystywane do obsługi towaru oraz skomplikowane systemy automatyczne.

Ponadto wyróżniamy następujące systemy magazynowania:

  • z dostępem bezpośrednim z wykorzystaniem regałów zapewniających bezpośredni dostęp do palet, takich jak: regały paletowe, przesuwne, paletowe z podwójną głębokością, paletowe wąsko korytarzowe, paletowe automatyczne, paletowe automatyczne z podwójną głębokością
  • systemy akumulacyjne, polecane zwłaszcza przy składowaniu wielu palet z tą samą referencją. Tutaj zastosowanie mają: regały paletowe wjezdne, push-back z wózkami lub rolkami, Pallet Shuttle, regały przepływowe z rolkami etc.

Wybór optymalnej metody składowania

Metodę składowania i technikę wydawania towaru wybiera się, rozważając wiele różnych czynników. Należy wziąć pod uwagę rodzaj i specyfikę składowanego towaru np. konieczność przechowywania w określonych warunkach termicznych, datę ważności, okres składowania towaru, jego ilość. Istotny jest też rodzaj i kształt opakowań, w których składowany jest asortyment np. kartony, skrzynie, palety etc. Kolejnym ważnym czynnikiem jest rotacja towaru. Produkty o wyższym wskaźniku rotacji często składowane są w bardziej dostępnym miejscu, niż te z niższym, np z przodu regałów lub na niższych półkach. Trzeba również uwzględnić układ technologiczny w magazynie, np. przelotowy, kątowy albo workowy, infrastrukturę oraz wyposażenie magazynu. Należy rozważyć koszty jego użytkowania generowane przez konkretną metodę składowania oraz możliwości magazynu pod kątem spełniania przepisów dotyczących przechowywania produktów, bezpieczeństwa i higieny pracy.

Na magazyn na wynajem, a właściwie system magazynowy, składa się nie tylko wyposażenie, ale i zestaw procedur, które zapewniają precyzyjną i efektywną realizację określonych zadań, odpowiedni przepływ towarów oraz sprawną komunikację i transport wewnątrz magazynu, a to wszystko przekłada się na wzrost biznesu.

See our other articles