Zielone magazyny – zainwestuj w ekologiczne rozwiązania z White Star Logistics!
linkedin
2023.01.31

Zielone magazyny – zainwestuj w ekologiczne rozwiązania z White Star Logistics!

Budownictwo zrównoważone to najbardziej przyszłościowy trend, którego prawdziwy renesans obserwujemy na przestrzeni ostatnich lat. Niskoemisyjne trendy wpływają także na rynek powierzchni magazynowych. Ekologiczne rozwiązania w magazynie są coraz bardziej pożądane zarówno przez inwestorów, jak i najemców. Poznaj trzy kluczowe korzyści biznesowe, które gwarantują inwestycje w ekologiczne magazyny.

Zmiany klimatu wymuszają większą uwagę na czynniki środowiskowe – dotyczy to wszystkich podmiotów zaangażowanych w proces inwestycyjny. Globalne ocieplenie wpływa zarówno na architektów, którzy coraz częściej projektują ekologiczne magazyny, jak i inwestorów coraz chętniej lokujących kapitał w zrównoważonych budynkach, zapewniających pewniejszą stopę zwrotu w niepewnych czasach klimatycznego kryzysu. Przyjrzyjmy się zatem najważniejszym benefitom inwestowania w „zielone magazyny”.

Ekologiczne rozwiązania gwarantują ekonomiczny sukces

 

Inwestor zawsze myśli o biznesie w perspektywie dłuższej niż kilka lat, a trendy są tutaj nieubłagalne – ekologicznym inwestycjom i zielonym magazynom sprzyja legislacja na poziomie Unii Europejskiej oraz kierunek zmian wytyczonych przez Komisję Europejską, czego dowodem są dokumenty, takie jak np. Europejski Zielony Ład. Zrównoważone inwestycje, które gwarantują optymalne wykorzystanie energii odnawialnej, efektywność energetyczną, i wysoką satysfakcję klientów końcowych, to kurs, z którego nie ma już odwrotu.

Większość nowych „zielonych magazynów” w krajach rozwiniętych i nawet tych rozwijających się – będzie realizowana w ekologicznych standardach. Kryzysowa sytuacja klimatyczna i rynkowa sprzyja tego typu działaniom. Inwestycja w ekologiczne rozwiązania magazynowe staje się więc czymś, co w przyszłości zagwarantuje pewniejszy zysk, mimo wyższych nakładów inwestycyjnych poniesionych na bazowych etapach. Tym bardziej, że w niedalekiej przyszłości, obiekty, które nie będą spełniać ekologicznych norm, mogą zostać np. obciążone wyższymi podatkami, względem preferencyjnej polityki fiskalnej dla rozwiązań zrównoważonych.

Tak samo, jak jeszcze do niedawna, standardem każdej inwestycji był rozległy parking, tak samo teraz – standardem stają się stacje do ładowania samochodów elektrycznych i wykorzystanie paneli fotowoltaicznych do „darmowego” pozyskiwania energii.

Zielone magazyny łatwiej znajdują nabywców

 

Biznes, tak samo jak ludzkość, w czasach klimatycznego kryzysu, nie ma czasu na półśrodki, jeśli chodzi o wdrażanie ekologicznych rozwiązań. Duże i średnie firmy coraz większą uwagę zwracają na to, czy przestrzeń magazynowa spełnia określone normy charakterystyczne dla eko magazynów. Wynika to z chłodnej, ekonomicznej kalkulacji – „zielone magazyny” generują wymierne oszczędności energii w skali roku, a optymalizacja kosztów stałych jest kluczowa dla wszystkich gałęzi europejskiej gospodarki ze względu na kryzys surowcowy i niepewną sytuację geopolityczną.

Certyfikaty ekologiczne typu BREEAM pozwalają na kompleksową ocenę danego budynku, na którą zwracają uwagę inwestorzy i finalni klienci. Certyfikat tego typu gwarantuje m.in., że budynek efektywnie wykorzystuje energię, jest dobrze zarządzany, minimalnie wpływa na środowisko, a także idealnie wykorzystuje potencjał terenu, czy też optymalnie zarządza gospodarką wodną i odpadami. Wszystkie te aspekty prowadzą do realnych oszczędności oraz minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko, będącego celem nadrzędnym.

Zielone magazyny to korzyść PR-owa, która gwarantuję przewagę konkurencyjną

 

Eko magazyny posiadają szereg zalet, które możemy w łatwy sposób komunikować w kampaniach marketingowych, co bezpośrednio przełoży się na niższy koszt pozyskania kluczowych inwestorów i najemców. „Zielony magazyn” to przewaga konkurencyjna, którą może także potem komunikować najemca, np. informując swoich docelowych klientów o tym, że na każdym etapie łańcucha logistyczno-magazynowego dba o ekologiczne aspekty działalności biznesowej.

W budynkach zrównoważonych z większym prawdopodobieństwem może się także ulokować biuro zewnętrznej firmy ze względu na szereg funkcjonalnych i ekologicznych rozwiązań w magazynie, a także korzyści wizerunkowych.

Szukając sprawdzonego partnera na rynku powierzchni magazynowych, sprawdź inwestycje realizowane przez White Star Logistics, która jako jeden z nielicznych podmiotów w Polsce, planuje realizację wszystkich swoich inwestycji w certyfikacji BREEAM przynajmniej na poziomie very good

Masz dodatkowe pytania? Zapraszamy do kontaktu!

See our other articles