Rodzaje magazynów – przewodnik po różnych typach magazynów
linkedin
2024.05.20

Rodzaje magazynów – przewodnik po różnych typach magazynów

Magazyny na wynajem cieszą się coraz większą popularnością. Magazynowanie towarów stanowi jeden z najważniejszych elementów procesu logistycznego, dlatego chcąc aby wszystko było jak należy, warto dobrze sprecyzować swoje wymagania względem powierzchni magazynowej. Klasyfikacja magazynów dzieli się ze względu na rodzaj budowli, funkcje, wysokość składowania, rodzaj przechowywanych materiałów, obszar działania i stopień zmechanizowania. Jakie typy magazynów można wyróżnić w poszczególnych kategoriach?

Typy magazynów – podział ze względu na rodzaj budowli

Każdy magazyn powinien być odpowiednio dopasowany pod kątem konstrukcyjnym. Podział ze względu na rodzaj budowli wyróżnia magazyny otwarte, półotwarte, zamknięte i specjalistyczne.

 • magazyny otwarte przeznaczone są do przechowywania produktów odpornych na działanie czynników atmosferycznych – są to najczęściej ogrodzone place czy terminale kontenerowe.
 • magazyny półotwarte posiadają zadaszenie oraz dwie lub trzy ściany. Pozwalają na przechowywanie towarów wymagających dostępu świeżego powietrza, a jednocześnie wrażliwych na działanie opadów atmosferycznych.
 • magazyny zamknięte są budynkami przeznaczonymi do przechowywania materiałów. Stworzone z trwałych elementów budowlanych.
 • magazyny specjalne to między innymi przechowalnie owoców czy magazyny chłodnicze, które służą do przechowywania towarów wymagających szczególnego traktowania i składowania w określonych warunkach.

Podział magazynów ze względu na wysokość składowania

Magazyny zamknięte różnią się między sobą wielkością regałów, na których składowane są towary: magazyn wysokiego składowania (od 7 do 25 metrów wysokości roboczej), średniego składowania (od 4 do 7 metrów) i niskiego składowania (do 4 metrów). Więcej na temat podziału magazynu ze względu na wysokość składowania można przeczytać w tym artykule.

Rodzaje magazynów – podział ze względu na funkcje

Magazyn to nie tylko zwykłe miejsce przechowywania. Każdy z magazynów może pełnić odrębne funkcje.

 • magazyny przeładunkowe pozwalają na krótkoterminowe przechowywanie towarów w czasie pomiędzy transportami z użyciem różnych środków transportu.
 • magazyny dystrybucyjne gromadzą towary z różnych miejsc i kompletuje do sprzedaży detalicznej, przez co pełnią one funkcję dostawczą oraz wysyłkową.
 • magazyny dostawcze służą do składowania towaru do czasu uzyskania na nie zamówienia.
 • magazyny produkcyjne pozwalają składować towary pomiędzy poszczególnymi etapami produkcji.

Rodzaje magazynów – poziom zmechanizowania

Stopień mechanizacji również jest jednym z kryteriów podziału obiektów logistycznych. To szczególnie istotne kryterium przy wyborze magazynu na wynajem. Wyróżnia się:

 • magazyny niezmechanizowane – nieposiadające żadnych udogodnień, w których wszystkie zadania wykonywane są przez ludzi,
 • magazyny zmechanizowane – posiadające urządzenia, które pozwalają odciążyć pracowników,
 • magazyny zautomatyzowane – obiekty, w których dąży się do minimalizacji udziału ludzi, a zadania realizowane są automatycznie, z wykorzystaniem systemów informatycznych.

Podział magazynów ze względu na rodzaj materiałów

Podobnie jak w przypadku podziału ze względu na typ budowli, również tu istotne są cechy fizyczne produktu. Wyróżnia się:

 • magazyny składujące jednostki ładunkowe – europalety, towary umieszczone w kartonach, koszach czy pojemnikach,
 • magazyny składujące towary sypkie – silosy i inne obiekty pozwalające na przechowywanie towarów luzem,
 • magazyny składujące gazy i ciecze – zbiorniki przemysłowe,
 • magazyny specjalne – dedykowane do przechowywania towarów niebezpiecznych, mających specjalne wymagania.

Typy magazynów – obszary działania

Jest to klasyfikacja ze względu na rolę w procesie logistycznym.

 • magazyn główny, do którego dostarcza się większość towarów,
 • magazyn regionalny, pełniący zwykle funkcję przeładunkową między magazynem zakładowym a wysyłkowym,
 • magazyn zakładowy, zlokalizowany bezpośrednio przy zakładzie produkcyjnym,
 • magazyn wysyłkowy, podporządkowany konkretnym regionom sprzedaży.

See our other articles