Co musisz wiedzieć przed podpisaniem umowy wynajmu magazynu?
linkedin
2024.06.21

Co musisz wiedzieć przed podpisaniem umowy wynajmu magazynu?

Podjęcie decyzji o wynajmie powierzchni magazynowej to zawsze wielki krok dla firmy. Nie każdy jednak wie, jak wyglądają wszelkie formalności przy wynajmowaniu magazynu oraz na co należy zwrócić uwagę przed podpisaniem umowy. Co powinno być zawarte w dokumentach? Jakie pułapki może zawierać umowa o wynajem magazynu? Które aspekty warto negocjować podpisując umowę? Poniżej garść najważniejszych informacji!

Jakie przepisy regulują wynajem magazynu?

Umowa na magazyn do wynajęcia jest jednym z rodzajów umowy najmu komercyjnego. Niestety, w polskich przepisach brak konkretnych zapisów regulujący taki typ najmu, co pozostawia dość szerokie pole do interpretacji. Warto jednak pamiętać, że jak przy każdym kontrakcie, tak również przy umowie najmu magazynu obowiązują ogólne zasady zawierania umów, regulowane przez konkretne przepisy, w tym przede wszystkim Kodeks Cywilny.

Oprócz tego poszczególne obowiązki regulowane są przez Ustawę o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r., Ustawę o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów z dnia 6 grudnia 1996 r. czy Kodeks Spółek Handlowych z dnia 15 września 2000 r. Oczywiście umowy muszą również przestrzegać zapisów Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

Co powinna zawierać umowa najmu powierzchni magazynowej?

Zanim podpiszesz umowę najmu magazynu, warto zweryfikować, czy posiada ona wszelkie niezbędne informacje. Przede wszystkim powinny znaleźć się tam dane stron umowy, takie jak nazwa firmy, adres, REGON czy NIP, a także przedmiot najmu (opis nieruchomości, lokalizację, powierzchnię, wyposażenie i inne istotne informacje), okres trwania umowy wraz z warunkami jej ewentualnego przedłużenia lub wypowiedzenia oraz warunki finansowe –  dokładna wysokość czynszu, termin i sposób płatności, a także koszty utrzymania, opłaty eksploatacyjne i wszelkie koszty dodatkowe.

Kolejna kwestia to prawa i obowiązki wszystkich stron umowy. Są to aspekty związane z kaucją, utrzymaniem nieruchomości, a także prawem do dokonywania zmian czy ubezpieczeniem. To szczególnie ważne, by mieć odpowiednie zabezpieczenie od strony formalnej, dlatego zanim podpiszesz umowę, sprawdź, czy posiada ona klauzule, które zabezpieczą twoje interesy. 

Korzystne warunki umowy najmu magazynu – co warto negocjować?

Oczywiście, jak w przypadku większości umów, pierwszą kwestią, która podlega negocjacji jest cena. Czasem warto pójść na pewne ustępstwa, choćby pod względem długości okresu najmu czy przyspieszonych terminów płatności, by uzyskać bardziej atrakcyjną ofertę cenową za najem magazynu.

Przedmiotem negocjacji może być także dostosowanie magazynu do twoich potrzeb. Godząc się na konkretne warunki finansowe oraz podpisując umowę długoterminową możesz negocjować kwestię doposażenia lub podniesienia standardu magazynu pod kątem twojej działalności. Należy pamiętać, by wszystkie tego typu ustalenia, zawierające rodzaj i zakres zmian, znalazły się w umowie wraz z zasadami partycypacji w kosztach obydwu stron.

Pułapki w umowie najmu magazynu

Każda umowa może zawierać pewne pułapki, które mogą narazić cię na nieprzewidziane wydatki. Dlatego zanim podpiszesz, sprawdź, czy wszystkie ustalenia zostały jasno spisane w umowie najmu i nie ma tam żadnych kruczków. Najważniejsze to zwrócić uwagę na formy zabezpieczenia przewidziane przez wynajmującego, takie jak kaucja czy gwarancja bankowa. Istotna jest zarówno konkretnie określona kwota, jak i zasady zwrotu zabezpieczenia po zakończeniu umowy. Powinny być one konkretnie rozpisane, określając warunki i sposoby weryfikacji wywiązania się ze zobowiązań.

Zwróć uwagę, czy w umowie nie są zawarte ograniczenia związane z użytkowaniem magazynu, które mogłyby być dla ciebie problematyczne. Mogą one dotyczyć rodzaju przechowywanych towarów, godzin korzystania z obiektu czy podnajmowania lokalu podmiotom trzecim.

See our other articles