Nowoczesne magazyny. Co musisz o nich wiedzieć?
linkedin
2023.12.19

Nowoczesne magazyny. Co musisz o nich wiedzieć?

Aby spełniać kryterium nowoczesnych obiektów magazynowych, konieczne jest innowacyjne wyposażenie wraz z wdrożoną automatyzacją i systemem WMS. Coraz więcej firm oczekuje jednak, by magazyn posiadał certyfikat BREEAM. To on sprawia, że magazyn jest naprawdę nowoczesny i dostosowany do wymogów współczesnego świata oraz regulacji UE związanych z dążeniem do zrównoważonego rozwoju.

Czym charakteryzują się nowoczesne magazyny? Jak wygląda wyposażanie i automatyzacja w takich magazynach. W jaki sposób korzystają one z systemów informatycznych? O tym wszystkim opowiemy w tym artykule.

Powierzchnia magazynowa to miejsce, od którego klasy i zaawanasowana technologicznego zależy wiele procesów mających wpływ na ciągłość produkcji i sprzedaży, a tym samym na biznes firmy. Przyjmowanie dostaw i efektywne zarządzanie, szacowanie zapotrzebowania, organizacja transportu, ilościowe i jakościowe kontrole towaru, organizacja transportu, konfekcjonowanie i komplementacja przesyłek – wszystkie te procesy powinny przebiegać w sposób sprawny i wydajny. Kluczem jest odpowiednie wyposażenie, automatyzacja magazynów i wdrożone technologie.

Systemy WMS – sprawne zarzadzanie magazynem

Warehouse Management System to oprogramowanie, które służy do sprawnego zarządzania magazynem poprzez zautomatyzowanie większości procesów logistycznych oraz optymalne wykorzystanie przestrzeni. WMS usprawnia i pomaga zarządzać wieloma procesami. System sprawuje kontrolę stanów magazynowych i przepływu towarów, pomaga zapobiegać opóźnieniom, przeprowadza automatyczną inwentaryzację. Za jego pośrednictwem można koordynować i kontrolować pracę magazynierów, a także – dzięki automatycznemu gromadzeniu i interpretowaniu danych – generować różnego rodzaju raporty. System WMS pozwala też ograniczyć biurokrację poprzez usprawnienie przepływu dokumentów oraz optymalizację zasobów ludzkich. Dzięki WMS pracownicy firmy oszczędzają cenny czas, a w całym procesie popełniana jest mniejsza ilość błędów.

Zautomatyzowane systemy kompletacji zamówień

Nowoczesne systemy służące sprawnej kompletacji zamówień mają na celu przyspieszenie procesu i wyeliminowanie błędów. Pomóc mogą: technologia Pick-to-Light wykorzystująca wskaźniki świetlne – wskazująca pracownikowi miejsce, z którego ma zabrać towar, oraz Pick by Voice – rozwiązanie głosowe, z którego wskazówek korzysta magazynier, by po wykonaniu określonych operacji potwierdzić drogą głosową np. odebranie lub umieszczenie towaru w danym miejscu.

W największych magazynach kompletacja zamówień może również być zautomatyzowana – roboty programuje się tak, by samodzielnie poruszały się po magazynie, pobierając towar i umieszczając go w pojemnikach. Cała praca jest oczywiście koordynowana i monitorowana przez system.

Pojazdy autonomiczne

Pojazdy autonomiczne to maszyny usprawniające transport towaru. Mogą działać w dwóch różnych technologiach: AGV i AMR. Technologia AGV (Automated Guided Vehicles) sprawia, że pojazdy poruszają się po wyznaczonym obszarze lub torze, natomiast AMR (Autonomous Mobile Robots) umożliwia im samodzielne planowanie tras.

IoT – Internet Rzeczy

IoT to cyfrowa sieć połączonych ze sobą urządzeń elektronicznych, mająca na celu redukcję kosztów oraz podniesienie poziomu obsługi klienta poprzez optymalizację procesów: zwiększenie efektywności i lepszą kontrolę procesów logistycznych.

Zautomatyzowane systemy przechowywania

To rozwiązania usprawniające procesy składowania, pobierania i zarządzania towarami: AS (Automated Storage), czyli system polegający na tym, że asortyment jest przechowywany w modułach i pobierany przez urządzenia typu wózki poruszające się wzdłuż regałów, oraz RS (Robotic Storage), czyli system, w którym to roboty mobilne odpowiadają za składowanie, przechowywanie i pobieranie towarów.

Certyfikat BREEAM

Nowoczesne obiekty to te, w których zastosowana jest zarówno automatyzacja magazynów, wdrożono systemy WMS, jak i rozwiązania pozwalające firmie minimalizować ślad węglowy, minimalizując przy tym koszty użytkowania magazynu. Potwierdzeniem na to jest certyfikat BREEAM.

See our other articles