Przepływ towarów w magazynie logistycznym
linkedin
2024.03.22

Przepływ towarów w magazynie logistycznym

Jeśli mielibyśmy skojarzyć magazyn z jakimś jednym elementem lub funkcją, jaką pełni, to z pewnością byłoby to składowanie towarów. Te zaś nie pozostają tam na stałe, ale znajdują swoje miejsce tylko na pewien czas – długi w zależności od przypisanej kategorii. Kluczem do zwiększenia rentowności biznesu opartego na magazynowaniu jest z kolei sprawny przepływ tychże towarów. Na czym on polega? Jak go usprawnić? Dlaczego powinien być jak najbardziej płynny? Odpowiedzmy na te pytania.

Szybki przepływ towarów w magazynie to podstawa

Aby produkty pojawiające się w magazynie rotowały w odpowiedni sposób, konieczne jest wdrożenie odpowiednich procesów magazynowania. Te zaś składają się z kilu etapów – począwszy od przyjęcia, poprzez składowanie i ewentualną konsolidację, po ostateczne kompletowanie i wysyłanie zamówień. Trzeba przy tym pamiętać, że poszczególne rodzaje towarów, w zależności na przykład od ich gabarytów oraz częstotliwości rotacji, wymagają innego rozmieszczenia. Istotne jest też odpowiednie wyposażenie magazynu – nie tylko w sprzęt do załadunku i rozładunku, ale także ten służący do sortowania i przemieszczania ich. W końcu płynny przepływ towarów warunkuje także dobranie odpowiednich regałów i procedur poruszania się pomiędzy nimi, tak aby pracownicy nie wykonywali zbędnych ruchów, co odbija się na czasie realizacji zamówienia.

Ogólnie rzecz ujmując, wyróżnić należy kilka obszarów, których optymalizacja wpłynie wydatnie na szybki przepływ w magazynie. Są to:

 • posiadanie na stanie takich produktów, by ich proporcje w stosunku do częstotliwości rotacji były odpowiednie (z tego względu dzielimy towary na kategorie A, B i C – od tych szybko zbywalnych, po zalegające dłuższy czas w magazynie),
 • realizacja procesu zamówienia tak szybko, jak to możliwe,
 • zatrudnienie odpowiednich pracowników, posiadających minimalne konieczne wymagania,
 • zmniejszanie kosztów magazynowania.

Przepływ towarów w magazynie – rodzaje

Jak już zostało wyżej zasygnalizowane, przepływ towarów warunkowany jest między innymi złożonością procesu kompletowania wysyłki. W tej sytuacji możemy wyróżnić:

 • przepływ prosty – towar przyjmujemy, magazynujemy i wysyłamy, nie ingerując w niego w żaden sposób,
 • przepływ średni – uwzględnia przesunięcia z magazynu ogólnego do kompletacji i konsolidacji, po czym dopiero następuje wysyłka,
 • przepływ złożony – najbardziej skomplikowany, dochodzi w nim do wielu procesów operacyjnych, związanych między innymi z zaangażowaniem magazynu półproduktów.

Czy magazyny do wynajęcia dobrze dźwigają procesy magazynowania?

Planowanie przepływu towarów wymaga kompetencji, odpowiedniego sprzętu, zaplecza technologicznego i zaaranżowania przestrzeni. Na przykład trzeba uwzględnić fakt, że produkty najszybciej i najczęściej wysyłane powinny znajdować się na średniej wysokości na regale, a także blisko strefy wysyłki (w końcu to na nich koncentruje się większość sprzedaży). Konsekwencja w tym obszarze zmusza do zastosowania automatyzacji i robotyzacji. Dla firmy utrzymywanie własnego magazynu wiąże się z wieloma niedogodnościami, takimi jak:

 • konieczność samodzielnego zaprojektowania i nadzorowania wszystkich procesów magazynowych,
 • dodatkowe koszty związane z funkcjonowaniem magazynu i wynagrodzeniami dla personelu,
 • wydzielenie dodatkowej, wcale nie małej przestrzeni pod magazyn,
 • trudności logistyczne przy wysyłce za granicę.

Czy magazyny do wynajęcia renomowanych marek są w stanie temu sprostać lepiej? Zdecydowanie tak, ponieważ to core działalności firm oferujących takie usługi. Przepływ towarów nie ma dla nich żadnych tajemnic, wszystkie procesy we własnych placówkach mają dopięte na ostatni guzik, a co za tym idzie – zapewniają wygodę, rzetelność, zdejmują szereg obowiązków z głowy producenta, a dodatkową, z uwagi na skalę działalności, są w stanie zaoferować magazyn na wynajem w bardzo atrakcyjnej cenie.

See our other articles