Lokalizacja magazynu i jej znaczenie w logistyce dystrybucji
linkedin
2022.11.29

Lokalizacja magazynu i jej znaczenie w logistyce dystrybucji

Lokalizacja magazynu pełni bardzo ważną rolę w logistyce dystrybucji. Ostateczny wybór magazynu przez najemcę zależy w dużej mierze od jego lokalizacji. W artykule przybliżamy najważniejsze aspekty związane z lokalizacją obiektu magazynowego i jej wpływu na logistykę dystrybucji.

Lokalizacja magazynu jest kluczowa w przypadku logistyki i dystrybucji dla wielu biznesów, ale nie jest to do końca aż tak oczywiste dla każdego typu działalności gospodarczej. Przykładowo, dla dużych podmiotów produkcyjnych kwestie związane z lokalizacją nie są aż tak istotne – firmy działające w tym sektorze zwracają uwagę przede wszystkim na kwestie związane z kadrami, czyli możliwością szybkiego zatrudnienia kilkuset do kilku tysięcy osób. Lokalizacja obiektu logistycznego schodzi w tym przypadku na drugi plan.

Znaczenie lokalizacji obiektu logistycznego

 

Należy jednak mieć na uwadze, że to nie sektor produkcyjny, ale rozdrobniony rynek e-commerce ma coraz istotniejszy wpływ na popyt nowo powstających przestrzeni magazynowych.

Postpandemiczna zmiana nawyków konsumenckich spowodowała rekordowe wzrosty w handlu internetowym, co realnie wpłynęło na rynek powierzchni magazynowych. Zmieniła się zatem priorytetyzacja – to lokalizacja magazynu wyrasta na najważniejszy aspekt, kluczowy z perspektywy wielu biznesów e-commerce szukających optymalnej inwestycji w przestrzeń magazynową.

Przyszli najemcy, którzy będą wybierać optymalną powierzchnię magazynową dla swojego biznesu, będą zwracać uwagę na kilka najważniejszych kwestii, które mają istotne znaczenie, jeśli chodzi o logistykę dystrybucji. Wybór lokalizacji magazynu do wynajęcia będzie więc zależał głównie od czterech najważniejszych aspektów.

  • Siatki dystrybucji – lokalizacja powierzchni magazynowej musi odpowiadać na różne funkcjonalne potrzeby związane z logistyką dystrybucji. W przypadku dużych klientów, takich jak sieci handlowe oraz hurtownie działające na lokalnym rynku, siatka dystrybucji będzie bazować na magazynie centralnym, najlepiej zlokalizowanym w Łodzi (np. Łódź by White Star Logistics), gdzie na północnym wschodzie przecinają się kluczowe z perspektywy logistycznej autostrady A1 i A2. W przypadku handlu detalicznego rekomendowanym rozwiązaniem jest dystrybucja w kilku magazynach regionalnych.
  • Przepustowości i sąsiedztwa – czy droga do magazynu jest wystarczająco szeroka, a w godzinach szczytu nie będą tworzyć się korki? To kluczowe pytanie jeśli chodzi o lokalizację obiektu logistycznego. Przepustowość jest bardzo ważna – wpływa na terminowy transport. Idealny magazyn znajduje się w dalekiej odległości od „sąsiadów”, którzy mogą wpływać na zwiększone natężenie ruchu, tamując tym samym płynność procesów logistycznych.
  • Lokalizacji w Specjalnych Strefach Ekonomicznych – atrakcyjne ulgi podatkowe oraz dostęp do taniej siły roboczej istotnie wpływają na atrakcyjność danej lokalizacji magazynu. Niższe koszty stałe wpływają na rentowność logistyki oraz większe możliwości inwestycji w innowacje. Oszczędności są zawsze na wagę złota, tym bardziej w czasach rosnącej inflacji.
  • Planowanych układów drogowych i zagospodarowania przestrzennego – na logistykę wpływ będą miały także inwestycje zaplanowane do realizacji. Nawet najlepiej zlokalizowany magazyn, którego większość dróg dojazdowych zostanie wkrótce rozkopana na długi czas, nie będzie stanowił atrakcyjnej lokalizacji i znacznie utrudni logistykę. Na logistykę dystrybucji wpływają więc plany zagospodarowania przestrzennego oraz sytuacja prawna działek okalających inwestycję magazynową.

Lokalizacja magazynu pełni bardzo istotną rolę, szczególnie na rynku polskim, gdzie występuje bardzo duże rozdrobnienie średnich przedsiębiorstw, co z kolei generuje spore zapotrzebowanie na siatkę magazynów regionalnych, które będą w stanie udźwignąć ciężar dystrybucji krajowej. Wysoki przyrost nowo powstających i szybko rozwijających się e-sklepów powoduje, że na rynku cały czas jest popyt na kolejne powierzchnie magazynowe.

Rozglądasz się za magazynem dla Twojego biznesu w dobrej lokalizacji? Zapoznaj się z ofertą magazynową White Star Logistics: https://whitestar-logistics.com/magazyny/.

See our other articles