Jak dyrektywa CSRD zwiększy zapotrzebowanie na ekologiczne magazyny
linkedin
2023.08.21

Jak dyrektywa CSRD zwiększy zapotrzebowanie na ekologiczne magazyny

Zrównoważony rozwój dużych przedsiębiorstw to już nie tylko jeden z wielu trendów prowadzenia biznesu, ale konieczność. Rewolucyjne zmiany wprowadza Europejska Dyrektywa CSRD, która zaczęła obowiązywać od stycznia 2023 roku. CSRD to manifest nowej ery w biznesie, stawiający na przejrzystość i odpowiedzialność. Jakie zmiany czekają polskich przedsiębiorców i jak wpłynie to na branżę logistyczną?

Co warto wiedzieć o Dyrektywie CSRD?

Wprowadzenie dyrektywy CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) przez Unię Europejską zrewolucjonizowało podejście firm do raportowania na temat zrównoważonego rozwoju. Dyrektywa CSRD zobowiązuje duże firmy do regularnego raportowania na temat swoich działań związanych ze zrównoważonym rozwojem. To rozporządzenie zwiększa transparentność firm, pokazując, jak ich działania wpływają na społeczeństwo i środowisko. Kogo obejmuje unijna dyrektywa?

Raportowanie w 2026 roku za rok 2025 będzie dotyczyło tzw. dużych przedsiębiorców, w rozumieniu nowej definicji, które spełniają przynajmniej dwie kategorie z poniższych:

 • zatrudnienie powyżej 250 pracowników,
 • 20 mln EUR sumy aktywów,
 • 40 mln EUR przychodów netto.

Jakie zmiany przyniesie dyrektywa CSRD?

Oczekiwania rynkowe

Obecnie odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstw jest nie tylko kwestią wizerunku, ale także konkurencyjności. Inwestorzy stają się coraz bardziej świadomi środowiskowych, społecznych i zarządczych aspektów działalności firm, w które inwestują. Dyrektywa CSRD podkreśla te aspekty, stawiając je w centrum uwagi rynku finansowego. Przedsiębiorstwa, które opóźniają dostosowanie się do nowych wymogów, lub wręcz je ignorują, ryzykują nie tylko straty finansowe, ale także utratę zaufania wśród inwestorów.

Standardy branżowe

Dyrektywa CSRD nie wprowadza jedynie nowych regulacji, ale także inspiruje liderów branżowych restrukturyzacji. W efekcie tego możemy zaobserwować pojawienie się innowacyjnych rozwiązań, które przekształcają tradycyjne modele biznesowe. Przykładowo, firmy mogą:

 • wprowadzać bardziej ekologiczne technologie produkcji,
 • skupiać się na bardziej zrównoważonych łańcuchach dostaw
 • wdrażać polityki korporacyjne z większym naciskiem na etykę i odpowiedzialność.

W miarę jak te innowacje będą zdobywać uznanie i przewagę konkurencyjną na rynku, inne firmy będą musiały dostosować się, by nie zostać w tyle. W efekcie, co z początku było innowacją, z czasem stanie się standardem rynkowym. Taka ewolucja może prowadzić do znacznego zaostrzenia norm i oczekiwań wobec przedsiębiorstw, co będzie miało bezpośredni wpływ na sposób, w jaki prowadzą one swoje działania.

Dyrektywa CSRD w magazynowaniu

Dyrektywa CSRD wywiera również istotny wpływ na branżę logistyczną, zwiększając zapotrzebowanie na ekologiczne magazyny. Jak dokładnie ta inicjatywa wpływa na branżę magazynową?

 1. Transparentność i odpowiedzialność

Dyrektywa CSRD w magazynowaniu wymaga od firm dostarczania dokładnych informacji na temat ich wpływu na środowisko oraz działań z zakresu zrównoważonego rozwoju.  W tym kontekście istotną rolę odkrywają również zielone magazyny (np. pod kątem optymalnego zużycia energii czy mniejszej emisji CO2). Firmy zaczynają rozważać przeniesienie swojej działalności do ekologicznych magazynów, które są bardziej efektywne energetycznie i mają mniejszy wpływ na środowisko.

 1. Konsument – nowy regulator

Współczesny konsument staje się coraz bardziej świadomy obecnych problemów ekologicznych. Dzięki  dyrektywie CSRD w magazynowaniu klienci mają łatwiejszy dostęp do informacji na temat działań proekologicznych przedsiębiorstw, w tym także w zakresie ich logistyki i magazynowania. Firmy, które inwestują w ekologiczne magazyny, mogą liczyć na pozytywny odbiór ze strony klientów, co przekłada się na lepszy wizerunek marki i zwiększenie sprzedaży.

 1. Korzyści finansowe

Ekologiczne magazyny, choć początkowo mogą wymagać większych inwestycji, w dłuższej perspektywie przynoszą korzyści finansowe. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii, takich jak fotowoltaika, systemy zarządzania energią czy efektywna termoizolacja oraz pasywne zyski energii, firmy mogą znacznie obniżyć koszty eksploatacji magazynów.

 1. Innowacje w budownictwie

W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na ekologiczne magazyny branża budowlana zaczęła wprowadzać innowacyjne rozwiązania takie budownictwo pasywne, które charakteryzuje się takimi rozwiązaniami, jak:

 • duża powierzchnia przeszkleń od strony południowej celem maksymalnego wykorzystania energii słonecznej.
 • wykorzystanie odnawialnych źródeł energii takich jak instalacje fotowoltaiczne czy pompy ciepła.
 • zastosowanie nowoczesnej wentylacji mechanicznej umożliwiającej odzysk ciepła (rekuperacja).

Co więcej, innowacyjne magazyny często są budynkami wielofunkcyjnymi (mixed-use), które łączą przestrzeń magazynową do składowania towarów z przestrzenią biurową. Dzięki temu magazyny nie tylko stają się bardziej ekologiczne, ale również bardziej funkcjonalne.

W kontekście dyrektywy CSRD inwestowanie w zrównoważone rozwiązania magazynowe staje się nie tylko strategicznym wyborem, ale wręcz koniecznością dla przedsiębiorstw dążących do wypełnienia nowych standardów i oczekiwań rynkowych. Certyfikowane magazyny na wynajem (np. certyfikatem BREAM) reprezentują  przemyślane podejście do społecznej i środowiskowej odpowiedzialności, nie tylko w zakresie efektywności energetycznej, ale także w odniesieniu do zdrowia i dobrostanu pracowników, a także oddziaływania na lokalne społeczności.

See our other articles