Kryteria wyboru magazynu na miarę potrzeb biznesu
linkedin
2022.10.25

Kryteria wyboru magazynu na miarę potrzeb biznesu

Osoby, które nie mają na co dzień do czynienia z tą branżą, często nie zdają sobie sprawy, jak rozbudowany jest rynek magazynowy. Nowoczesne magazyny znacznie różnią się od siebie pod względem specyfikacji, zastosowanej infrastruktury, lokalizacji, podatności magazynowej, czasu składowania materiałów, przepływu i wielu innych aspektów. Jakie są typy magazynów i jakie kryteria wziąć pod uwagę wybierając magazyn na potrzeby swojego biznesu?

Podział i klasyfikacja magazynów


W zależności od kryteriów, które weźmie się pod uwagę, można wyróżnić kilka różnych rodzajów magazynów. Nie istnieje jeden, konkretny podział, według którego grupuje się wszystkie powierzchnie magazynowe.

Oto w jaki sposób można sklasyfikować powierzchnie magazynowe:

 • Ze względu na typ i konstrukcję obiektu,
 • Ze względu na rodzaj magazynowanych produktów,
 • Ze względu na pełnioną funkcję.

Oprócz poniższych można wyróżnić także podział magazynów ze względu na rozmiar i lokalizację. Przestrzeń typu Small Business Unit zwykle jest umiejscowiona w pobliżu centrów większych miast i może łączyć w sobie różne funkcje, będąc jednocześnie elementem logistyki ostatniej mili. Z kolei wielkie parki logistyczne, które znacznie przewyższają rozmiarem magazyny SBU, zwykle lokalizowane są w pobliżu istotnych węzłów komunikacyjnych na obrzeżach aglomeracji.

Rodzaje magazynów – podział ze względu na typ i konstrukcję obiektu


To stosunkowo najprostszy do zaobserwowania i najbardziej intuicyjny podział typów magazynów, z jakim można się spotkać. Magazyny to nie tylko wielkie, profesjonalne hale logistyczne, ale również place składowe czy wiaty magazynowe. W związku z tym można wydzielić typy magazynów:

 • Otwarte – place, zasieki, zbiorniki; przeznaczone do składowania produktów odpornych na zmienne warunki atmosferyczne,
 • Półotwarte – wiaty magazynowe; przeznaczone do przechowywania produktów na świeżym powietrzu przy częściowej ochronie przed opadami i ekspozycją na światło słoneczne,
 • Zamknięte – hale magazynowe oraz piwnice, przeznaczone do magazynowania produktów w zamknięciu, w bezpiecznych, dostosowanych dla nich warunkach.

Oprócz tego, w przypadku magazynów zamkniętych można wyróżnić podział konstrukcji na podstawie ich wysokości. Każdy z nich wymaga innego rodzaju infrastruktury. Wyróżnia się:

 • Magazyny niskiego składowania – produkty przechowywane na wysokości do 4,2m,
 • Magazyny średniego składowania – produkty przechowywane na wysokości od 4,2 do 7,2m,
 • Magazyny wysokiego składowania – produkty przechowywane na wysokości powyżej 7,2m.

Klasyfikacja magazynów ze względu na rodzaj produktów


Kolejny rodzaj klasyfikacji magazynów również jest stosunkowo prosty. Tu cechy fizyczne produktów decydują o tym, jaki jest typ magazynu. Najbardziej powszechnym rozwiązaniem są magazyny składujące jednostki ładunkowe – towary przechowywane są na paletach lub spaletyzowane na innych nośnikach, w pojemnikach, koszach itd. Można wśród nich wyróżnić magazyny z bezpośrednim dostępem do jednostek ładunkowych, gdzie składowanie odbywa się np. na rzędowych regałach paletowych, lub bez bezpośredniego dostępu, jak np. w przypadku regałów satelitarnych.

Oprócz magazynów składujących jednostki ładunkowe można wyróżnić także magazyny składujące towary sypkie (np. silosy zbożowe), gazy i ciecze (w dużych zbiornikach przemysłowych) oraz magazyny specjalne dedykowane do przechowywania materiałów niebezpiecznych lub wymagających określonych warunków składowania (jak np. mroźnie czy chłodnie).

Klasyfikacja magazynów ze względu na pełnioną funkcję


Nie wszystkie magazyny mają takie samo zadanie. Niektóre stworzone zostały do stricte określonych celów. Dzięki temu można sklasyfikować powierzchnie magazynowe ze względu na pełnione przez nie funkcje:

 • Magazyny dostawcze – odpowiadające za przyjmowanie i gromadzenie ładunków, a następnie kompletowanie zamówień w celu ich dalszej wysyłki;
 • Magazyny produkcyjne – gromadzące podzespoły lub półprodukty gotowe do przetworzenia, połączone z częścią produkcyjną i składujące końcowe wyroby zakładu produkcyjnego;
 • Magazyny przeładunkowe – odpowiedzialne za przeładunek towarów przeznaczonych do dalszego transportu (np. świeżych owoców czy warzyw).
 • Magazyny handlowe – są to miejsca, w których firmy, przechowują duże ilości towarów, które są następnie sprzedawane bezpośrednio klientom

W zależności od potrzeb konkretnego biznesu, magazyn może również posiadać wydzieloną część produkcyjną, ekspozycyjną, handlowo-usługową czy serwisową.

Jeśli szukasz odpowiedniego magazynu dla swojej firmy, skontaktuj się z White Star Logistics. Nasi Specjaliści służą doradztwem podczas wyboru powierzchni magazynowej, skrojonej na potrzeby każdego biznesu.

See our other articles