Magazyny wysokiego składowania – jakie niesie korzyści i wyzwania?
linkedin
2023.05.26

Magazyny wysokiego składowania – jakie niesie korzyści i wyzwania?

Dynamiczny rozwój technologii budowlanych dedykowanych powierzchniom magazynowo-logistycznym pozwala na projektowanie coraz bardziej zaawansowanych i innowacyjnych hal magazynowych. Dowiedz się jakie korzyści gwarantują magazyny wysokiego składowania oraz jakiego typu wyzwaniami będziesz musiał się zmierzyć.

Coraz mniejsza dostępność działek budowlanych, rosnące koszty utrzymania standardowych magazynów, a także deficyt wykwalifikowanych pracowników na rynku — rozwiązaniem są nowoczesne magazyny wysokiego składowania. Co to jest Magazyn High Bay i jakie niesie ze sobą korzyści? Oto kilka informacji, które przybliżają specyfikę tego typu magazynów.

 

Czym jest magazyn wysokiego składowania

Magazyn wysokiego składowania nazywany jest również magazynem wysokoregałowym. Jednak formalna definicja tego typu hali nie została do tej pory umocowana prawnie w polskich normach czy przepisach BHP. Można natomiast odnaleźć źródła branżowe, które definiują Magazyn High Bay jako obiekt budowlany wykorzystywanym do efektywnego, wysokoregałowego składowania towarów (o wysokości od 7,2 m do 50 m). Ze względu na wysokość hali, do obsługi wykorzystywane są innowacyjne i zautomatyzowane technologie takie jak układnice magazynowe czy wózki widłowe o długich masztach.

 

Wysokość magazynów wysokiego składowania

Zgodnie z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych (Dz.U. 2015 r., poz. 1422) można wyróżnić trzy typy magazynów według gabarytów:

 • wysokościowe powyżej 55 m,
 • wysokie do 55 m,
 • średniowysokie do 25 m,
 • niskie do 12 m.

Według rozporządzenia magazyny wysokiego składowania należą do grupy nisko- lub średniowysokich. Jednak przyglądając się klasyfikacji sporządzonej przez podmioty działające w branży magazynowej, wyróżnia się następujące grupy:

 • magazyny niskiego składowania (do 4,2 metrów wysokości),
 • magazyny średniego składowania (od 4,2 do 7,2 metrów wysokości),
 • magazyny wysokiego składowania (powyżej 7,2 metrów wysokości).

 

Nowoczesne technologie w Magazynach High Bay

Ze względu na gabaryty magazynów wysokiego składowania zostały one wyposażone w zautomatyzowane rozwiązania, które znacznie ułatwiają proces logistyczny. Automatyczne rozwiązania w Magazynach High Bay można sklasyfikować według dwóch kategoriach: automatyzacji i autonomizacji. Mogą one dotyczyć takich rozwiązań jak:

 • Systemy regałowe – umożliwiające bezpieczny montaż na wielu poziomach półek, na których przechowywane będą ładunki. W zależności od rodzaju przechowywanych towarów można dostosować ich ustawienie i rozkład półek.
 • Roboty magazynowe – autonomiczne roboty magazynowe są zaprogramowane do przemieszczania się po magazynie, pobierania towarów i dostarczania ich w wyznaczone miejsca. Wykorzystują nowoczesne technologie, takie jak czujniki czy mapowanie powierzchni.
 • Szyny i nitki indukcyjne – wykorzystuje się je, by ułatwić poruszanie się między regałami i zapewnić bezpieczeństwo jazdy.
 • Wózki wysokiego składowania – pozwalają one na podnoszenie ładunków na wysokość sięgającą do 18 metrów.
 • System zarządzania magazynem (WMS) – koordynuje położenie ładunków i urządzeń automatycznych.

 

Jakie są zalety magazynów wysokiego składowania?

Kluczową przewagą magazynów wysokoregałowych jest możliwość przechowywania w nich dużej liczby towarów na jednym metrze kwadratowym ze względu na możliwość przechowywania ich w pionie. Jakie korzyści z tego wynikają?

 

 1. Maksymalizacja przestrzeni – Magazyny High Bay pozwalają na efektywne wykorzystanie dostępnej przestrzeni, dzięki czemu można przechowywać większą ilość towarów przy niewielkiej powierzchni hali wysokiego składowania. To znacząco zwiększa możliwości składowania i minimalizuje koszty związane z wynajmem lub budową większych magazynów.
 2. Zwiększenie wydajności – dzięki automatycznym systemom składowania i pobierania, procesy logistyczne w Magazynie High Bay stają się bardziej wydajne. Roboty magazynowe czy autonomiczne pojazdy transportowe zapewniają szybkie i precyzyjne przemieszczanie towarów, co skraca czasy obsługi zamówień i przyspiesza procesy kompletacji.
 3. Optymalizacja zarządzania zapasami – magazyny wysokiego składowania umożliwiają lepszą kontrolę nad zapasami. Za pomocą zaawansowanych systemów zarządzania magazynem, można monitorować ilości towarów, terminy ważności czy rotację zapasów. To pozwala z kolei na bardziej efektywne planowanie zamówień, minimalizację strat oraz zwiększenie satysfakcji klientów.
 4. Zwiększenie bezpieczeństwa – magazyny High Bay często wykorzystują zaawansowane systemy kontroli i monitoringu, które poprawiają bezpieczeństwo operacji magazynowych. Czujniki obecności, kamery monitoringu czy systemy alarmowe pomagają w zapobieganiu wypadkom oraz monitorowaniu działalności magazynu, co zwiększa ogólny poziom bezpieczeństwa zarówno dla pracowników, jak i przechowywanych towarów.
 5. Skalowalność – magazyny wysokiego składowania są elastycznym rozwiązaniem, które można łatwo dostosować do rosnących potrzeb firmy. Dzięki modułowej konstrukcji i możliwości dodawania kolejnych regałów lub automatycznych urządzeń Magazyn High Bay można rozbudowywać w miarę wzrostu działalności, co zapewnia skalowalność i dostosowanie do zmieniających się wymagań rynku.
 6. Poprawa wizerunku marki – wykorzystanie nowoczesnego magazynu wysokiego składowania może pozytywnie wpływać na wizerunek marki. Klienci doceniają efektywność, szybkość i dokładność obsługi.

 

BHP w magazynach wysokiego składowania

Magazyny High Bay ze względu na specyfikę przechowywania produktów wymagają zachowania szczególnej ostrożności. Każdy magazyn wysokiego składowania jest obiektem, w którym musi być przestrzegane prawo pracy oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zmianami). Rozporządzenie nakłada obowiązek przestrzegania takiej wagi magazynowanych produktów wraz z regałami, która nie przekroczy maksymalnego obciążenia  stropów i podłóg budynku.

Ponadto regały muszą być stabilne, a masa składowanych ładunków nie może przekraczać maksymalnego obciążenia zarówno regałów, jak i półek. Magazyny wysokiego składowania zwykle posiadają też specjalne systemy bezpieczeństwa, takie specjalne platformy robocze, co jest dodatkową ochroną dla pracowników. Warto zaznaczyć, że pracownicy muszą odbywać szkolenia oraz posiadać aktualne zezwolenia na pracę na wysokościach.

Magazyn wysokiego składowania może być doskonałym rozwiązaniem dla firm, które szukają ergonomicznej  przestrzeni magazynowej. Dzięki kompleksowo zagospodarowanej przestrzeni, która zwiększa wydajności i optymalizuje zarządzanie zapasami, możliwe jest osiągnięcie konkurencyjnej przewagi na rynku.

See our other articles